Prolong Nitro 50/70 Racing Oil with AFMT

#
Dostępne pojemności: 1 galon
Kup on-line
Prolong Nitro Racing Oil to wysokiej jakości olej przeznaczony do silników wyścigowych. Zapewnia dodatkową ochronę i wydajność w silnikach napędzanych paliwami alkoholowymi lub nitrometanem. Został opracowany, aby sprostać przeciążeniom (przemieszczenia, wysokie obroty) z którymi silniki zmagają się na torach wyścigowych.

Olej jest mieszanką syntetycznych olejów bazowych ze specjalnymi dodatkami, uzupełniony technologią AFMT™ (Anti-Friction Metal Treatment), która chroni przed wysoką temperaturą, zużyciem utleniania oraz rozpadem lepkości.

Zalety i zastosowania:

  • Prolong Oil Racing Nitro z AFMT™ przewyższa wymagania smarowe wykorzystywane do wymogów rajdowych.
  • Zalecany do silników zasilanych alkoholem i nitrometanem.

Charakterystyka:

  • Ekstremalna lepkość i wysoka polaryzacja
  • Wysoka stabilność na utlenianie - chroni silnik przed zagęszczaniem oleju, wysoką temperaturą i osadami
  • Poprawiony wskaźnik odporności oleju na ścinanie - chroni przed rozpadem lepkości w ciężkich warunkach
  • Skuteczny detergent, pozwala zachować części silnika w czystości
  • Dzięki środkom zapobiegającym zużyciu, skutecznie chroni elementy rozrządu i inne mocno obciążone części


SAE Viscosity Grade Property ASTM Test Prolong Nitro 70 Prolong Nitro 50
Gravity, °API D-287 28.0 26.42
Flash Point, °C D-92 215 215
Viscosity: cSt @ 100°C D-445 30.0 20.58
Viscosity Index D-2270 105 135
Appearance Visual Bright & Clear Bright & Clear
Color D-1500 4.0 4.0


Produkt dostępny w opakowaniu 1 galon – 3,78 l.

Środki ostrożności:

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA: Środek szkodliwy lub śmiertelny w przypadku połknięcia. Opary szkodliwe. Może powodować podrażnienie oczu i skóry. Może powodować chroniczne działanie na zdrowie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
ZAGROŻENIE FIZYCZNE: Środek należy do cieczy palnych. Ciecz lub opary mogą się zapalić. Trzymać z dala od wszelkich źródeł zapłonu. Materiał jest wrażliwy na światło. Trzymać z dala od światła bezpośredniego lub pośredniego. Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami reduktorami.
POSTAĆ FIZYCZNA: ciecz.
WYGLĄD: Ciecz Koloru słomkowego.
ZAPACH: Silny - ropy naftowej.
WDYCHANIE: Wdychanie oparów preparatu może w niektórych przypadkach powodować podrażnienie nosa i gardła. Jeśli obserwujemy negatywne skutki wdychania, przenieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Jeśli oddychanie jest utrudnione, podać tlen. Jeśli poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie sprawdzonymi technikami CPR. Jeśli podrażnienie nie ustępuje lub jeżeli objawy toksyczne obserwuje się nadal skonsultować z lekarzem.
KONTAKT ZE SKÓRĄ: Powtarzający się lub długotrwały kontakt może powodować wysuszenie lub podrażnienie. W przypadku kontaktu ze skórą, należy usunąć zanieczyszczoną odzież i wytrzeć nadmiar środka. Skórę należy myć wodą z mydłem lub za pomocą środka czyszczącego bezwodnego a następnie mydłem i wodą. Prać lub czyścić chemicznie odzież przed ponownym użyciem. Wyrzucić obuwie i inne artykuły skórzane, nasycone preparatem. Udać się do lekarza w przypadku utrzymywania się podrażnienia lub rozwijających się objawów.
KONTAKT Z OCZAMI: Może powodować pieczenie podrażnienie, łzawienie, zaczerwienienie. Natychmiast przemywać oczy dużą ilością czystej, chłodnej wody co najmniej przez 15 minut, trzymając powieki otwarte. Udać się do lekarza w przypadku utrzymywania się podrażnienia lub rozwijających się objawów.
SPOŻYCIE: Może powodować podrażnienie jamy ustnej i gardła po połknięciu; spożyciu dużych ilości może spowodować podrażnienie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia wymiotów spontanicznie, trzymać głowę poniżej bioder, aby nie dopuścić do aspiracji płynu do płuc. Udać się do lekarza.
UWAGI DLA LEKARZY: Materiał (preparat) ten może dostać się do płuc podczas połykania lub wystąpienia wymiotów. Może powodować uszkodzenie i zapalenie płuc.

CHARAKTERYSTYKA I SZCZEGÓŁOWE DANE PRODUKTU DOSTĘPNE SĄ NA: www.prolong.com.pl (sekcja karty charakterystyki) i www.prolong.com (sekcja MSDS).
Do góry