Engine Treatment

#
Dostępne pojemności: 8 oz, 12 oz, 32 oz, 1 galon, 5 galonów
Kup on-line
„Engine Treatment” to flagowy produkt Firmy „GoldenWest” z U.S.A. dystrybutora produktów „Prolong”. Stosowanie go umożliwia uzyskanie WIECZYSTEJ GWARANCJI NA SILNIK*. Jedyny i niedościgniony produkt, który zabezpiecza skutecznie silniki przed przedwczesnym zużyciem, przywraca starym i wyeksploatowanym silnikom ich drugą młodość. Jego wyjątkowe działanie oparte jest na opatentowanej formule AFMT™ (Anti-Friction Metal Treatment), co możemy rozumieć jako „ochronę metalu w wyniku chemiczno-molekularnej obróbki”. Receptura i skład chemiczny preparatu są opatentowane, a niektóre dodatki zawarte w preparacie objęte są tajemnicą. Produkt skuteczny w działaniu we wszystkich silnikach – zasilanych benzyną, olejem napędowym i LPG. Można go zastosować w silnikach nowych, starych i mocno wyeksploatowanych. Preparat możemy zastosować w dowolnym momencie wlewając go do układu olejowego silnika. Najlepiej i najefektywniej jednak preparat zastosować w czasie wymiany oleju na nowy. Preparat po wlaniu do skrzyni korbowej i uruchomieniu silnika jest rozprowadzany po wszystkich metalowych częściach silnika. Działanie preparatu oparte jest na zasadzie przyciągania i łączenia się z powierzchniami metalowymi z którymi ma styczność. W efekcie związki chemiczne zawarte w preparacie „Prolong” posiadające ładunek dodatni, zaczynają przylegać i reagować z powierzchniami metalowymi silnika, które mają ładunek ujemny. W wyniku procesu łączenia na powierzchniach metalowych silnika powstają chemiczno molekularne wiązania, które powodują, że nasz preparat zawsze przylega do wszystkich metalowych części silnika. Ciągłe przyleganie oleju wraz z zawartym w nim preparatem „Prolong” do powierzchni metalowych silnika, zapewnia nam jego ochronę przed zużyciem. Zostaje praktycznie całkowicie wyeliminowany „suchy start” silnika – proces, który w największym stopniu niszczy silnik. Największe zniszczenia silnika następują podczas jego uruchamiania i w czasie jego pierwszych kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu sekund pracy. W przypadku kiedy silnik chroniony jest tylko przez sam olej, to przez jakiś czas od uruchomienia pracuje on na sucho bez smarowania. Mija kilka chwil od uruchomienia silnika zanim olej z miski olejowej uzyska odpowiednie ciśnienie i dotrze do wszystkich części naszego silnika. Dochodzi wtedy do największego zużycia powierzchni trących w silnikach. Dzięki preparatowi „Prolong” silnik przy uruchamianiu już od samego początku jest chroniony. Ponadto dzięki „Prolong” zostaje ekstremalnie obniżone tarcie i temperatura pracy silnika – są to dwaj najwięksi wrogowie silnika. Ułatwia rozruch silnika w bardzo niskich i wysokich temperaturach oraz po długim postoju. Preparat wygładza i uzupełnia mikro uszkodzenia na powierzchniach metalowych trących o siebie elementów. Przywraca i wyrównuje kompresję w cylindrach. Wycisza pracę silnika. Chroni silnik w sytuacji krytycznej - przy nagłej utracie oleju lub płynu chłodzącego. Zastosowanie preparatu „Prolong” przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa i zwiększenie żywotności silnika. Zaleca się stosowanie preparatu „Prolong” przy każdej wymianie oleju na nowy. Nasz produkt nie zawiera żadnych cząstek stałych, takich jak: teflon PTFE, żywic, "molys", cynku, miedzi i grafitu.

Jak korzystać?

„Prolong Engine Treatment” i „Prolong Engine Treatment Booster” są preparatami szybkimi i łatwymi w obsłudze. Wystarczy wlać je bezpośrednio do skrzyni korbowej silnika. Po raz pierwszy używamy preparatu „Prolong Engine Treatment” w ilości 12 oz. (12 uncji) tj. ok. 354 ml. Ilość ta jest wskazana do najbardziej popularnych silników, których pojemność układu olejowego wynosi od 4 do 6 litrów. Wlewamy całą zawartość opakowania 12 uncji „Engine Treatment” do silnika. Można to zrobić w dowolnym czasie eksploatacji samochodu, ale najczęściej stosuje się przy wymianie oleju na nowy. Przy następnej wymianie oleju (zazwyczaj co 10.000 km. lub tak jak zaleca producent samochodu) można zastosować preparatu „Engine Treatment Booster”. Preparat występuje w opakowani 8 oz. (8 uncji – ok. 236 ml.). Jest to dokładnie ten sam preparat, zapakowany w mniejsze opakowanie dla obniżenia kosztów zakupu. Zastosowanie mniejszej ilości preparatu na kolejne wlania spowodowana jest tym, że pewna ilość preparatu po pierwszym zastosowaniu, na zawsze pozostaje związana na powierzchniach metalowych silnika i kolejne dawki preparatu mogą być zmniejszone. Zaleca się, aby „Booster” był stosowany przy każdej zmianie oleju na nowy (raz na sześć miesięcy albo co 10.000 km.). Preparat jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami olejów (syntetycznymi, półsyntetycznymi, mineralnymi). Preparat może być stosowany we wszystkich rodzajach silników (benzynowych, Diesla, zasilanych gazem). Stosowanie preparatów „Prolong” nie zwalnia Państwa z przestrzegania warunków obsługi samochodów określonych przez producentów samochodów.
W silnikach, w których pojemność układu olejowego jest większa od standardowego (samochody o dużej pojemności skokowej, samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, agregaty itp.) stosujemy preparat „Prolong” w ilości 10% całej pojemności układu olejowego.

Dostępne opakowania:

  • Występuje w opakowaniu 8 uncji – 236 ml. (pod nazwą „Engine Treatment Booster”).
  • Występuje w opakowaniu 12 uncji – 354 ml. (pod nazwą “Engine Treatmant”).
  • Występuje w opakowaniu 32 uncje – 945 ml. (pod nazwą “Engine Treatmant”).
  • Występuje w opakowaniu 1 galon – 3,78 l. (pod nazwą “Engine Treatmant”).
  • Występuje w opakowaniu 5 galonów – 18,9 l. (pod nazwą “Engine Treatmant”).

Środki ostrożności:

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA: Środek szkodliwy lub śmiertelny w przypadku połknięcia. Opary szkodliwe. Może powodować podrażnienie oczu i skóry. Może powodować chroniczne działanie na zdrowie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
ZAGROŻENIE FIZYCZNE: Środek należy do cieczy palnych. Ciecz lub opary mogą się zapalić. Trzymać z dala od wszelkich źródeł zapłonu. Materiał jest wrażliwy na światło. Trzymać z dala od światła bezpośredniego lub pośredniego.
POSTAĆ FIZYCZNA: ciecz.
WYGLĄD: Ciecz Koloru słomkowego.
ZAPACH: Silny - ropy naftowej.
WDYCHANIE: Wdychanie oparów preparatu może w niektórych przypadkach powodować podrażnienie nosa i gardła. Jeśli obserwujemy negatywne skutki wdychania, przenieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Jeśli oddychanie jest utrudnione, podać tlen. Jeśli poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie sprawdzonymi technikami CPR. Jeśli podrażnienie nie ustępuje lub jeżeli objawy toksyczne obserwuje się nadal skonsultować z lekarzem.
KONTAKT ZE SKÓRĄ: Powtarzający się lub długotrwały kontakt może powodować wysuszenie lub podrażnienie. W przypadku kontaktu ze skórą, należy usunąć zanieczyszczoną odzież i wytrzeć nadmiar środka. Skórę należy myć wodą z mydłem lub za pomocą środka czyszczącego bezwodnego a następnie mydłem i wodą. Prać lub czyścić chemicznie odzież przed ponownym użyciem. Wyrzucić obuwie i inne artykuły skórzane, nasycone preparatem. Udać się do lekarza w przypadku utrzymywania się podrażnienia lub rozwijających się objawów.
KONTAKT Z OCZAMI: Może powodować pieczenie podrażnienie, łzawienie, zaczerwienienie. Natychmiast przemywać oczy dużą ilością czystej, chłodnej wody co najmniej przez 15 minut, trzymając powieki otwarte. Udać się do lekarza w przypadku utrzymywania się podrażnienia lub rozwijających się objawów.
SPOŻYCIE: Może powodować podrażnienie jamy ustnej i gardła po połknięciu; spożyciu dużych ilości może spowodować podrażnienie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia wymiotów spontanicznie, trzymać głowę poniżej bioder, aby nie dopuścić do aspiracji płynu do płuc. Udać się do lekarza.
UWAGI DLA LEKARZY: Materiał (preparat) ten może dostać się do płuc podczas połykania lub wystąpienia wymiotów. Może powodować uszkodzenie i zapalenie płuc.

CHARAKTERYSTYKA I SZCZEGÓŁOWE DANE PRODUKTU DOSTĘPNE SĄ NA: www.prolong.com.pl (sekcja karty charakterystyki) i www.prolong.com (sekcja MSDS).

*Opcja wieczystej gwarancji na silnik dostępna jest tylko w U.S.A.
Do góry